İSTANBUL

Bazı şehirler vardır...
Zengin kültürüyle, tarihiyle herkesi kucaklar.
Kıtaları, denizleri, yolları birleştirir, ticarete hayat verir. 8500 yaşında bile hala dünyaya ilham vermeye devam eder. İşte İstanbul böyle bir şehir…
Ve bu şehirde yaşama sansına sahipseniz hakkını vermeniz gerekir.

Dünyanın üç muazzam imparatorluğuna başkentlik yapan, iki kıtayı sınırlarında birleştiren, ortasından deniz geçen, üstelik tarihin her döneminde ekonomik merkez olma özelliğini koruyan tek şehir; İstanbul... Siyasal olarak başkent olmasa da ekonomik olarak ülkenin bir numaralı merkezi olma özelliğini her zaman sürdüren İstanbul Türkiye GSMH'sinde yaklaşık %23 paya sahip. Türkiye’nin ihracatının yarısından fazlasını, toplam bütçe gelirlerinin %43’ünü tek başına sağlayan bu şehir, 250 milyar doları aşan geliriyle birçok ülkeyi geride bırakmaktadır.

Ülke ekonomisine yön veren özel bankaların genel müdürlükleri ve Türkiye'deki toplam banka şubelerinin yüzde 21'i İstanbul'da bulunmaktadır. Coğrafi avantajı ile dünya nüfusunun üçte birine erişim sağlayan İstanbul, turizmin merkezi olması ve özellikle de kongre turizmi açısından büyük bir şansa sahip bulunuyor. Otel kapasitesinin dörtte birini beş yıldızlı oteller, beşte birine yakınını da dört yıldızlı oteller oluşturuyor. Türkiye’nin hava taşımacılığının da merkezi olan İstanbul’a, Avrupa yakasında Atatürk Havalimanı ve Anadolu yakasında Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı hizmet veriyor.

İstanbul, turizmin merkezi olması ve özellikle de kongre turizmi açısından büyük bir şansa sahip bulunuyor. Otel kapasitesinin dörtte biri beş yıldızlı otellere, beşte birine yakını da dört yıldızlı otellere ait. Türkiye'de sayıları 153 olan müzelerin 14'ü İstanbul'da ve bu müzelerde bulunan 2 milyon 400 bin mevcut eserin yüzde 34'ü İstanbul müzelerinde sergileniyor.

Son dönemlerde İstanbul’da sanayinin yerini yönetim merkezleri ile finans-bankacılık turizm ve hizmet gibi sektörler aldı. Sanayideki bu duruma karşılık para piyasalarının ağırlığı İstanbul’daki ağırlığı giderek artıyor. Coğrafi konumu itibariyle İstanbul’da günün ilk 4 mesai saati Asya ülkeleriyle, diğer 4 mesai saati ise Avrupa ülkeleriyle çakışıyor. Bu da İstanbul’a doğal bir finansal merkez olma şansını veriyor. Ülkedeki mevduatların yaklaşık yüzde 35'i İstanbul'da toplanıyor ve kredilerin yüzde 33'ü İstanbul'da kullanılıyor.

Sigorta şirketlerinin, leasing, factoring, özel finans kurumları gibi finans kuruluşlarının neredeyse hepsinin merkezi İstanbul'da bulunuyor. Serbest Bölge niteliği de taşıyan Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul merkezli ve hızla dünyanın sayılı borsaları arasında yükseliyor.

Bu büyük ve tarihi şehir, uluslararası bir finans, gayrimenkul ve turizm kenti olarak kendini yeniden tanımlıyor.


İstanbul ve kent yaşamı hakkında daha detaylı bilgi için… www.howtoistanbul.com